POZVÁNKA NA SLAVNOST BIŘMOVÁNÍ – Neděle 7. 9.14 od 11:00hod MŠE Svatá Kostel Sv. Františka z Assisi

POZVÁNKA NA SLAVNOST BIŘMOVÁNÍ
Neděle 7. 9.14 od 11:00hod MŠE Svatá Kostel Sv. Františka z Assisi – Udělování Svátosti biřmování. Mši celebruje biskup Václav Malý.