Archiv pro rubriku: Pozvánky

Mše Svaté na Vánoce a Nový rok 2018/19

Mše svaté: 24.12.18 – Vrchotovy Janovice – 14:00 hod Olbramovice – 16:00 hod, , Ouběnice – 20:30 hod, Půlnoční Mše Svatá Votice – Kostel sv. Václava – 24:00 hod

25.12
Boží hod Vánoční Votice 11:00 hod Kostel Sv Václava, Jankov – 9:30 hod .
26.12
Svátek sv. Štepána 26.12. Votice – Klášterni Kostel Sv Františka 11:00 hod

Silvestr 31.12.
Mše Svatá – Poděkování za uplynulý rok – Votice – Klašterni Kostel Sv Františka – 15:30 hod

Nový rok 1.1. 2019
Mše Svatá – Votice, Kostel Sv. Václava – 11:00 hod

Slavnostní vysvěcení Votických varhan v kostele sv.Václava

Ve čtvrtek 27.září Vás srdečně zveme na

Slavnostní vysvěcení Votických varhan v kostele sv.Václava

Program..

17.30 hod Vystoupení Chrámového sboru
17.50 hod Slovo starosty Votic Jiřího Slavíka

Vysvěcení varhan panem farářem

18.00 hod Varhanní koncert Přemka Kšici
varhaník katedrály sv.Víta v Praze

Program varhanního koncertu

Miroslav Smrčka – trubka
Přemysl Kšica – varhany

Marc Antoine Charpentier – Intráda z Te Deum
1643-1704
Johann Pachelbel – Ciacona in f
1653-1706
J.S.Bach – Chorál ,,Erbarm dich mein, o Herre Gott´´ BWV 721
1685-1750 Toccata a fuga d moll BWV 565
Chorál ,,Jesu bleibet meine Freude´´ z kantáty č.147

Robert Schumann – Kanonická studie č. 4 op. 56 As dur
1810-1856

Pierre-Max Dubios – Chorál pro trubku a varhany
1930-1995

Přemysl Kšica – Improvizace na téma chorálu ,,Svatý Václave´´
*1981

Georg Philipp Telemann – Koncert D dur pro trubku a varhany
1681-1767

Mše Svaté o Vánocích 2017

Mše Svaté o Vánocích 2017

24. 12.
14:00 – Vrchotovy Janovice:
Mše svatá pro rodiny s dětmi
16:00 – Olbramovice – Mše svatá pro rodiny s dětmi
20:30 – Ouběnice – Půlnoční mše
0:00 – Votice – Půlnoční mše – klášterní kostel

25. 12.
9:30 – Jankov – Mše sváteční
11:00 – Votice – Mše sváteční – klášterní kostel

26. 12.
11:00 – Votice – Mše svatá – klášterní kostel

31. 12.
11:00 a 18:00 – Votice -
Poděkování za rok 2017 – klášterní kostel
1. 1. 2018
Votice – Mše svatá – klášterní kostel

Porciunkule 2015 – poutní slavnost s procesím Panny Marie – kostel sv. Františka z Assisi ve Voticích

1 – 2.8.15 Porciunkule – poutní slavnost s procesím Panny Marie – kostel sv. Františka z Assisi ve Voticích

Program: - sobota 1.8. od 20 hod. modlitba sv. růžence u kaple „Božího hrobu“ s procesím se sochou Panny Marie

Neděle 2.8. - 11 hod. slavnostní mše svatá, kterou celebruje Mgr. Libor Bulín probošt kapituly sv.Kosmy a Damiana ve Staré Boleslavi, po mši bude následovat průvod se sochou Panny Marie na náměstí J. Komenského – po mši svaté pohoštění v prostorách severního klášterního křídla /galerie/.

- 18:00 hod mše Svatá v kapli Panny Marie Votické, mariánská pobožnost, celebrovat bude Mgr.
Piotr Adamczyk

Římskokatolická farnost Votice Vás zve na obnovenou tradiční pouť ,,Porciunkule´´.
Nad celou akcí převzal záštitu starosta Votic pan Jiří Slavík00001

Kostel sv. Františka

Noc Kostelů dne 24.5.13 Kostel sv. Františka z Assisi Votice

Program Noci kostelů 24. května 2013
- 17:00 Hod. Oheň – opékání špekáčků pro děti
- 18:00 Hod. Zvonění, Modlitba za noc kostelů
- 18:15 Hod. Koncert Umělecké školy Votice
- 19:00 Hod. Sv. Ivan ve Voticích – Literární Písmo
- 20:00 Hod. Koncert Chrámového Sboru
- Následuje Kontrolovaná Prohlídka Galerie Sv.Františka z Assisi
- 24:00 Uzavření Kostela – Konec Akce

Informace o Kostele:
Kostel sv. Františka z Assisi byl založen v roce 1629 a patřil ke klášteru, který byl založen Sezimou z Vrtby dva roky předtím. Loď je obdélná a má plochý omítnutý strop. Hlavní oltář v barokním slohu pořídila roku 1772 baronka Anna Františka z Talmberka. Je na něm obraz modlícího se sv. Františka, malovaný po způsobu malíře Brandla. V lodi jsou dva novější oltáře po stranách vítězného oblouku. Třetí oltář se sochou sv. Antonína je pak při severní stěně;byl zřízen roku 1663 Janem z Talmberka. Blíže oltáře sv. Antonína je vchod do osmihranné kaple přistavěné roku 1700. Je v ní oltář s obrazem Panny Marie zvaným Pasovský, nebo také Votický.
V křídle přiléhajícím ke kostelu je nově zřízena Galerie sakrálního umění sv. Františka.
GPS 49°38’14.139″N, 14°38’25.905″E
Návaznost na dopravu:
Autobusová doprava: odjezdy – Praha Florenc a Praha Roztyly
Vlaková doprava : Praha hl. nádraží
nádraží Votice ve vzdáleno cca 1, 5 km od města
rychlíkové spojení – staví pouze v Olbramovicích – vzdálenost od města cca 3 km

Kostel sv. Martina Vrchotovy Janovice [zdroj:kostelycz.cz]

Noc kostelů Vrchotovy Janovice, hřbitov, kostel sv. Martina

Program Noci kostelů 24. května 2013
17:30 18:30 Musica Diversata
Koncert duchovní hudby v podání dua Musica Diversata s recitací veršů Rainera Maria Rilkeho
18:30 18:50 Seznámení s historií kostela
18:50 19:30 Kostel a církev
Přednáška na téma role kostela v historii církve a společnosti
19:30 20:00 Hudební stmívání
Hudební zakončení večera
20:00 20:30 Síla ticha
Možnost tichého posezení v chrámu

Informace o kostele:
Kostel svatého Martina ve Vrchotových Janovicích patří mezi nejstarší sakrální stavby na Benešovsku. Vystavěn byl mezi lety 1170 a 1180. Díky řadě úprav, počínaje gotickou přestavbou ve 14. století a konče úpravou novogotickou v 19. století, se však z původní románské stavby mnoho nezachovalo. Jediným na první pohled seznatelným románským prvkem tak zůstává obloukové dvojokno zabudované ve vnitřní části veřejnosti nepřístupné kostelní věže.
Během své dlouhé historie kostel prošel pomyslnými vzestupy a pády, když období, kdy pod něj patřilo několikero kaplanství, vystřídalo 200 let správy utrakvistickými faráři a následné podřízení votické farnosti na více než 150 let. Za II. světové války byl kostel po odsunu janovických obyvatel obsazen německým vojskem a na kostelní věži bylo vystavěno kulometné hnízdo. Po válce byl kostel navrácen církevním účelům. Od roku 2009 je znovu součástí Římskokatolické farnosti Votice.
Interiéru kostela dominuje novogotický oltář s obrazem svatého Martina. Vedlejší oltáře jsou zasvěceny Panně Marii Ustavičné Pomoci a Máří Magdaléně. Na kůru jsou umístěny pneumatické varhany, které jsou dnes, stejně jako kostelní zvony, nefunkční. V současné době probíhá proces znovuobnovení kostela.
GPS 49°40’0.792″N, 14°34’42.517″E
Návaznost na dopravu:
Autem: z Prahy po D1, exit 21 směr Benešov, dále po silnici č. 3. Po průjezdu obcí Olbramovice odbočte na silnici č. 18 směr Sedlčany. Po 4 km opusťte odbočte ze silnice č. 18 směr Vrchotovy Janovice. Kostel se nachází ve středu obce.
Vlakem: Příjezd po trati Praha – Č. Budějovice, přestup ve stanici Olbramovice.