Archiv pro rubriku: Pozvánky

Kostel sv. Martina Vrchotovy Janovice [zdroj:kostelycz.cz]

Noc kostelů Vrchotovy Janovice, hřbitov, kostel sv. Martina

Program Noci kostelů 24. května 2013
17:30 18:30 Musica Diversata
Koncert duchovní hudby v podání dua Musica Diversata s recitací veršů Rainera Maria Rilkeho
18:30 18:50 Seznámení s historií kostela
18:50 19:30 Kostel a církev
Přednáška na téma role kostela v historii církve a společnosti
19:30 20:00 Hudební stmívání
Hudební zakončení večera
20:00 20:30 Síla ticha
Možnost tichého posezení v chrámu

Informace o kostele:
Kostel svatého Martina ve Vrchotových Janovicích patří mezi nejstarší sakrální stavby na Benešovsku. Vystavěn byl mezi lety 1170 a 1180. Díky řadě úprav, počínaje gotickou přestavbou ve 14. století a konče úpravou novogotickou v 19. století, se však z původní románské stavby mnoho nezachovalo. Jediným na první pohled seznatelným románským prvkem tak zůstává obloukové dvojokno zabudované ve vnitřní části veřejnosti nepřístupné kostelní věže.
Během své dlouhé historie kostel prošel pomyslnými vzestupy a pády, když období, kdy pod něj patřilo několikero kaplanství, vystřídalo 200 let správy utrakvistickými faráři a následné podřízení votické farnosti na více než 150 let. Za II. světové války byl kostel po odsunu janovických obyvatel obsazen německým vojskem a na kostelní věži bylo vystavěno kulometné hnízdo. Po válce byl kostel navrácen církevním účelům. Od roku 2009 je znovu součástí Římskokatolické farnosti Votice.
Interiéru kostela dominuje novogotický oltář s obrazem svatého Martina. Vedlejší oltáře jsou zasvěceny Panně Marii Ustavičné Pomoci a Máří Magdaléně. Na kůru jsou umístěny pneumatické varhany, které jsou dnes, stejně jako kostelní zvony, nefunkční. V současné době probíhá proces znovuobnovení kostela.
GPS 49°40’0.792″N, 14°34’42.517″E
Návaznost na dopravu:
Autem: z Prahy po D1, exit 21 směr Benešov, dále po silnici č. 3. Po průjezdu obcí Olbramovice odbočte na silnici č. 18 směr Sedlčany. Po 4 km opusťte odbočte ze silnice č. 18 směr Vrchotovy Janovice. Kostel se nachází ve středu obce.
Vlakem: Příjezd po trati Praha – Č. Budějovice, přestup ve stanici Olbramovice.

MŠE SVATÁ s MODLITBOU ZA UZDRAVENÍ – Klášter Milevsko bazilika Navštívení Panny Marie 6.května 2013 od 18:00 hod

Mše Svatá s Motlitbou za uzdravení

Pater Anthony Saji je knězem Kongregace vincentinů (VC). Narodil se 1. května 1977 v Indii jako nejstarší ze čtyř dětí věřící katolické rodiny. Od dětství se chtěl stát knězem, a ačkoli byla cesta jeho povolání obtížná a musel překonat mnoho překážek, dosáhl s Boží pomocí svého cíle.

V roce 1999 začal studovat filosofii v Bangalore (Indie) a v roce 2002 byl poslán do východní Afriky do vincentinské misie založené otcem Josephem Billem, aby zde v Nairobi (Keňa) absolvoval rok v pastoraci. Poté pokračoval ve studiu teologie na jedné z nejznámějších univerzit v Africe – na Tangaza College v Nairobi. Studovali zde studenti více než 77 národností, takže otec Anthony mohl již jako seminarista poznat rozličné kultury a světové názory.

Během svého studia v Nairobi získal praktické zkušenosti v nejrůznějších oblastech duchovní služby, kázání a duchovního doprovázení: se spolubratry vedl třídenní exercicie pro školáky, pomáhal v mnoha farnostech s nedělními kázáními, vyučoval ve školách náboženství, poskytoval duchovní péči v nemocnici, zodpovídal za skupinky mládeže a modlitební skupinky v různých farnostech a našel si čas i na to, aby se angažoval ve Vincentinském domě modlitby.

Po kněžském svěcení 29. prosince 2006 ho jeho provinciál poslal na dva měsíce do města Uvinza v Tanzánii, aby zde zastupoval místního faráře, a poté do Entebbe v Ugandě, kde byl jeho představeným otec Bill. Zde jednak zodpovídal za finanční záležitosti a zastupoval ředitele vincentinského modlitebního a exercičního centra v Entebbe, a jednak měl ve městě Masaka vzdáleném 180 km za úkol postavit nové exerciční a duchovní centrum. Během pěti měsíců vystavěl dům pro kněze, který byl vysvěcen 23. února 2008 u příležitosti 80. narozenin otce Billa. V březnu 2009 následovalo vysvěcení nového kostela.

Po smrti otce Billa v březnu 2008 byl P. Anthony Saji ustanoven jeho nástupcem. Od té doby cestuje po světě a vede šestidenní exercicie v mlčení zaměřené na obrácení a uzdravení člověka, jakož i lidové misie a speciální programy pro mládež. Zbytek svého času a sil věnuje východoafrické misii.

Hlavním cílem exercicií je obrácení člověka k Bohu, založení života na svátostech a Písmu svatém a zapojení Desatera do každodenního života. Mnozí účastníci exercicií svědčí o tom, že na exerciciích zakusili Ježíšovu lásku skrze učení P. Anthonyho a skrze jeho lásku k lidem. Po dlouhé době nalezli vnitřní pokoj nebo přistoupili ke svátosti smíření. Jedni se naučili odpouštět či přijmout svou nemoc, jiní se uzdravili ze závilostí různého druhu či z psychické nebo fyzické nemoci.

Ačkoli je otec Anthony mladý věkem, získal již bohatou životní zkušenost. Za svůj život prošel mnohým utrpením: zažil chudobu, hlad a těžkou práci (od dvanácti let musel pět let živit rodinu, neboť jeho otec přišel o dosavadní práci a díky svému handicapu nemohl jinou získat), prožil odmítání a pochybnosti o svém povolání, ozbrojená přepadení, nehody, otravu, těžkou nemoc své matky a jiné zkoušky. Přes to všechno vyzařuje otec Anthony radost a lásku Krista a názorně ukazuje, jak šťastný může být člověk s Ježíšem již zde na zemi. Tuto svou životní zkušenosti Boží přítomnosti touží sdílet s druhými lidmi.

biskup Václav Malý

Václav Malý navštíví Votickou farnost

Pomocný biskup pražský VÁCLAV MALÝ navštíví Votickou farnost dne 23.12.12 – 11:00 hod v Kostele sv. Františka z Assisi

Bývalý Mluvčí Charty 77, spoluzakladatel Občanského fóra, přítel Václava Havla, který za svou Víru v Boha v minulosti trpěl, v r. 1989 moderoval všelidová shromáždění v Praze pro několik set tisíc lidí a přispěl tak k pádu komunistického režimu. A mnohé jiné.

Máme tu čest jej přivítat ve Votické farnosti kde 23.12.12 v 11:00hod bude sloužit 4 ADVENTNÍ MŠI SVATOU v klášterním Kostele Sv. Františka z Assisi, po Mši Svaté bude následovat pohoštění a osobní setkání s panem Biskupem.

Jste všichni srdečně zváni.