Kostel sv. Havla Ratměřice

Vzácná stavba původně románského kostela z 1. čtvrtiny 13. století, ve 2. polovině 14. století byl připojen presbytář a roku 1865 přistavěna sakristie a proti ní oratoř, čímž dostal kostel půdorys kříže. Na jižní straně gotický portál. Věž má portál novogotický. Před kostelem rokoková socha sv. Jana Nepomuckého z 2. poloviny 18. století.

kostel sv. Havla Ratměřice [zdroj:kostelycz.cz]

kostel sv. Havla Ratměřice [zdroj:kostelycz.cz]

kostel sv. Havla Ratměřice [zdroj:kostelycz.cz]

kostel sv. Havla Ratměřice [zdroj:kostelycz.cz]

kostel sv. Havla Ratměřice [zdroj:kostelycz.cz]

kostel sv. Havla Ratměřice [zdroj:kostelycz.cz]

kostel sv. Havla Ratměřice [zdroj:kostelycz.cz]

kostel sv. Havla Ratměřice [zdroj:kostelycz.cz]