O naší farnosti

Farnost Votice spadá pod Benešovský vikariát. O Votické farní správě jsou zmínky od r.1352 k Votickému chrámu sv. Václava v děkanátu Vltavském. O náboženské poměry v době pobělohorské se na Votickém panství zasloužil hrabě Sezim Vrtba a františkáni. Skončilo období nekatolických kněží. V roce 1630 byl do Votic dosazen farář František Stiller a vydržel tu 32 let. Seznam Farářů Gaudencius Sádlo 1676, na celé farní osadě bylo v letech 1676 – 78 pouze 609 farníků / z toho ve městě 409/. I když se jedná jen o dospělé, můžeme si udělat představu o tom, jak byl kraj vylidněn po 30leté válce. Farářem Kostela sv. Václava Jan Jetřich 1679- 1711. Jan Izidor v letech 1711-1738 na 40 dní pak jen Václav Josef Hennet, od ledna 1739 Jan Santar a potom celá řada farářů až po dnešní dny.

 

Kostely spadající do této farnosti:

Votice – sv. Václava

Votice – sv. Františka z Assisi

Vrchotovy Janovice – sv. Martina

Ouběnice – sv. Markéty

Olbramovice – Všech Svatých

Jankov – Narození Jana Křtitele

Ratměřice – sv. Havla

Martinice – Nanebevzetí Panny Marie

Kartička, kterou novokněz V.P.Řezníček rozdával v kostele Sv.Václava ve Voticích (rok l956)

Kartička, kterou novokněz V.P.Řezníček rozdával v kostele Sv.Václava ve Voticích (rok l956) [zdroj: ceskasibir.cz]

Kartička, kterou novokněz V.P.Řezníček rozdával v kostele Sv.Václava ve Voticích (rok l956) [zdroj: ceskasibir.cz]