Svátost smíření

Smíření

“Uděluji ti rozhřešení ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého”

Každou půlhodinu před bohoslužbou v Kostele sv. Václava či dalším kostele Votické farnosti.

Máte příležitost přistoupit ke svátosti smíření (“zpovědí”) nebo duchovnímu rozhovoru.

Můžete využít i odbornou pomoc kněze, kontakt a všechny informace naleznete na :

www.farnost-votice.cz/terapie