Zpívání

každou středu od 18:30 hod probíhá nácvik zpívání farního sboru žen na Mše Svaté