Kostel Narození sv. Jana Křtitele Jankov

Hodnotný románský kostel z 1. poloviny 12. století, koncem 13. století byl prodloužen k východu a ke konci 17. století byla přistavěna sakristie a oratoř. Roku 1819 nastaveno patro věže. Uvnitř je vzácný rokokový hlavní oltář s pozdně gotickým sousoším.

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz