Společenství maminek s dětmi

Maminky s dětmi jsou u nás ve farnosti vítané! Proto se také společně scházíme, abychom se vzájemně podpořili, sdíleli zkušenosti, ale i víru a radost. Na programu bude krátká společná modlitba a vždy nějaký program pro dospělé i děti. Děti si mohou spolu hrát a maminky mají možnost se alespoň chvíli zastavit, když to třeba doma úplně nejde. Mají příležitost si popovídat, vyměnit své zkušenosti a třeba i získat nějaké rady, podněty, náměty do své rodiny od ostatních. Můžeme k tomu využít celou velkou zahradu fary, ale i její budovu či jakékoliv další místo.

KDY A KDE: každý čtvrtek na faře ve Voticích od 16:30. 

Změny zveřejňujeme v ohláškách a ve farním kalendáři.

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Důvěřuj v Hospodina, buď silný. (Ž 27,14)