Pobožnost k Panně Marii Votické

Panna Maria je nám velikou pomocnicí a přímluvkyní. Pomáhá nám ráda a stará se o nás jako ta nejlepší maminka. Jen na ni nesmíme zapomínat. A tak se můžeme společně sejít a vylít jí svoje srdce stejně tak, jako to děláme přátelům. I ji nám Kristus dal, abychom skrze ni vyprosili spoustu milostí pro sebe i druhé. Tak využijme této možnosti v sobotu, kdy na ni můžeme zvlášť pamatovat.

KDY A KDE: každou sobotu po mši svaté v klášterním kostele sv. Františka ve Voticích.

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Nebojte se. (Mt 10,31)