Adorace a svátost smíření

Není na světě nic úchvatnějšího, než že Bůh, který je Pánem celého světa, skrývající se v podobě malé, nepatrné oplatky. Je to proto, abychom ho mohli přijmout do svého srdce, do svého života, aby tak prostoupil každičkou buňku našeho těla. Je to vlastně nebe na zemi, kdy Bůh se stává člověkem, aby člověk mohl spočinout plně v Bohu. Je to nepopsatelná Jeho láska k člověku, která se nechá "sníst" tak, jako když někdo má druhé tak rád, že je chce "láskou sníst". Člověk toho není schopen, ale Bůh, který vše převyšuje, ano. A dává se nám v kousku chleba. Pojďme se společně fascinovat tímto nepopsatelným zázrakem a nechme se pozvat do společenství se samotným Bohem.

Ale protože se nám ne vždy daří tuto lásku k Ježíši opětovat, můžeme i současně využít svátost smíření, kterou budeme moci při adoraci přijmout. Ne jen, že se můžeme na ni v klidu a tváří tvář Kristu připravit, ale i pak doprožít tak krásný zážitek z odpuštění všech hříchů.

A také máme možnost touto pobožností naplnit první pátky, které na sebe váží řadu zaslíbení.

KDY A KDE: každý první pátek v měsíci od 17:45 h ve farním kostele sv. Václava

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Důvěřuj v Hospodina, buď silný. (Ž 27,14)