Křížová cesta rodin

V pátek 31. 3. v 17 hodin v kostele sv. Václava proběhla mše svatá a “Křížová cesta rodin”. Byla to poslední křížová cesta před Květnou nedělí. Nebyla jediná, byla již pátou, tentokrát hlavně pro rodiny s dětmi. Navzdory silnému lijáku se naplnil kostel nebývalým počtem lidí, hlavně dětí.

Výborně připravená mše naplnila smutným obsahem křížové cesty celý kostel.

Ministrant, který nesl dřevěný kříž, se zastavoval u každého zastavení, zobrazeného na obrazech malovaných olejem.   

První zastavení: Ježíš je odsouzen na smrt, pokračuje slovy kněze “Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,“ dále pak lid “neboť svým křížem jsi vykoupil svět”.

Tato slova se opakují u každého ze 14 zastavení. Jsou to slova zásadní a uvádějí celé dění spojené s týráním Ježíše cestou od Piláta až na Golgotu, kde byl Ježíš ukřižován.

Při XII. zastavení Ježíš umírá a ve XIV. zastavení je uložen do hrobu.

Kostel je naplněný farníky a hlavně dětmi. Někteří z nich, kteří umí již číst, čtou na každém zastavení. Prosí Ježíše, který nese kříž a neskonale trpí. Ježíše zobrazují obrazy na stěnách kostela.

Vše spojují symboly, které naplňují naši cestu životem, jako je upřímnost, pravda, láska, smíření, odhodlanost, naděje a víra, pomoc, ochota, milosrdenství, statečnost, vytrvalost, soucit, zodpovědnost, úcta, obětavost, modlitba a svátosti.

Tyto symboly, namalované na fialových kartách, nosí pak zvláště malé děti spolu s hořící svící k oltáři. Tam na rozloženém puntíkatém přehozu se sejdou symboly, které vyjadřují lásku a vděk Pánu Ježíši, který za nás trpěl a za nás zemřel.

Jako by všechny obrazy, znázorňující Ježíše na kříži, končily před oltářem rozzářenými světly svíček, které tam položily naše děti.

 

Marie Marešová

 

Připojená fotogalerie

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Vezměte. To je mé tělo. (Mk 14,22)