Proběhl kurz pro lektory Božího slova

V sobotu 22. dubna 2023 se tři z našich farnic rozjely do Prahy, aby se tam v pastoračním středisku naučily něco nového o čtení Božího slova.

Dle jejich slov byl čas tam prožitý přínosem a my se budeme těšit na jejich přednes při bohoslužbách.

Kdybyste se chtěli podívat, jak to v Kolejní vypadalo, mrkněte sem. Třeba je mezi účastníky poznáte. A možná to budete právě Vy, kdo se na příští kurz přihlásí.

mm

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Otče! (Tob 2,3)