Boží Tělo 2023 ve Voticích

Zdráv buď, Chlebe, jenž jsi z nebe

na bídný svět sestoupil,

abys sytil a posilnil

duše, kterés vykoupil.

 

Ve čtvrtek 8. června jsme oslavili svátek Těla a Krve Páně – Boží Tělo.

V hojném počtu jsme se sešli v kostele sv. Františka z Assisi, kde byla slavena mše svatá za účasti našich kněží, P. Václava Revendy a P. Stanislava Zápotockého. Odtud jsme se vydali za zpěvu písní a za deště k venkovním ozdobeným oltářům. K Božímu hrobu a přes náměstí až ke kostelu sv. Václava průvodem, kterému vévodil kříž, družičky, ministranti, kněz s ozdobenou Nejsvětější svátostí oltářní, nad níž byla nesena nebesa v podobě baldachýnu, zdviženého na čtyřech žerdích. Průvod zakončili farníci a hudba. U všech oltářů proběhla krátká pobožnost. Slavnost se ukončila v kostele sv. Václava, kde byly předneseny prosby za město a jeho obyvatele. Na závěr kněz všem požehnal.

Mirka Holická

 

 

 

Připojená fotogalerie

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Vezměte. To je mé tělo. (Mk 14,22)