Červencové poutě Semtín a Kaliště

Poutní bohoslužby u kapliček v Semtíně a v Kalištích již patří k tradičním červencovým událostem votické farnosti. A jelikož jsme letos oslavili čtvrtstoletí jejich konání, tak rozhodně můžeme mluvit o tradici. Obě bohoslužby celebroval P. Stanislav Zápotocký a poděkování za pomoc při přípravě bohoslužby patří též Janu Kurešovi.

Kaplička v Semtíně je zasvěcena sv. Prokopu a poutní bohoslužba se zde konala v sobotu 8. července. Po bohoslužbě obvykle následuje posezení občanů a přátel osad Semtín a Mokřany, které i letos doprovázelo občerstvení připravené místními. Úklid a výzdobu kapličky provedla rodina Macháčkova a Bešťákova. Návštěvníci poutě tak alespoň jednou za rok mohou nahlédnout i dovnitř jinak uzavřené kapličky. Za zapůjčení přístřešků a lavic děkujeme SDH Olbramovice.

O týden později se konala pouť v Kalištích. Tu letos provázelo horké letní počasí, které naštěstí neodradilo poutníky k účasti. Kaplička je zde zasvěcena Panně Marii Karmelské a o její přípravu na slavnost se každoročně starají Jan a Marie Křížkovi. I v Kalištích se stalo tradicí, že pouť je spojena s posezením, popovídáním a občerstvením, které připravují obyvatelé Kališť.

I letos se mezi účastníky poutí našlo několik „opravdových“ poutníků, kteří připutovali pěšky nebo na kole a naplnili tak pravý význam poutě. Jménem organizátorů obou slavností děkujeme všem, kteří s jejich přípravou jakkoli pomohli nebo se jich zúčastnili. Budeme se těšit zase za rok a věříme, že se nám tuto tradici podaří v obou osadách zachovat a dočkáme se třeba i půlstoletí jejich konání.

Eva Křížková

 

Připojená fotogalerie

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Vezměte. To je mé tělo. (Mk 14,22)