Koncert pro Martinice

Dne 4. 11. se ve večerních hodinách v kostele sv. Františka ve Voticích uskutečnil benefiční koncert uskupení Aerofonia pro kostel Nanebevzetí Panny Marie v Martinicích. V bezmála hodinovém vystoupení jsme si vychutnali skladby nejen známé, ale i ty méně hrané.

Díky sponzorovi, který se postaral o finanční stránku, se všechny vybrané peníze v celkové částce 6.029,- Kč využijí při zvelebení kostela v Martinicích. Ten nyní prošel částečnou rekonstrukcí za finanční pomoci Města Votice. Udělala se nová elektrika, spodní část obvodových zdí se zbavila asfaltového nátěru a provedla se částečná výmalba. Na zrestaurování čekají boční oltáře.

Zvláštní poděkování patří ženám z Martinic – paní J. Ratajové, M. Ratajové a M. Růzhové za zajištění občerstvení a paní J. Zelenkové a V. Kramperové ze spolku Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi za pomoc organizační.

N. Slavíková

 

Připojená fotogalerie

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Nebojte se. (Mt 10,31)