Misijní sušenky

V rámci setkání maminek jsme se letos rozhodly poprvé se zapojit do Světového dne misií. Nápad vznikl spontánně, a to: ,,Upečeme sušenky a nabídneme je před kostelem za dobrovolný dar na misie." První úkol pro nás z toho vyplynul: ,,Přinést těsto z domova a během setkání sušenky společně uplácat." Na faře se nám následně sešla čtveřice těst. Řekněme, že různých. V prvopočátku tedy tři těsta nesla shodně název ,,ovesné" (asi byly ovesné vločky v neodolatelné akci), po upečení ale každé chutnalo i vypadalo rozdílně. Následující úkoly pro nás zahrnovaly balení a samotný ,,prodej" před kostelem. Ba ne, ještě jeden. Do akce jsme tím zatáhly i našeho pana faráře Václava, jelikož jsme ho zaúkolovaly vytištěním samolepek na balíčky. 

Vybrané peníze jsme připojily k nedělní sbírce, která mířila do fondu Papežských misijních děl a za celou naši farnost činila 9574,- Kč.

Kristýna Němečková

Připojená fotogalerie

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Důvěřuj v Hospodina, buď silný. (Ž 27,14)