Adventní program pro školy 2023

Ve dnech 7. a 8. prosince proběhla adventní beseda se žáky vybraných tříd. Ve Voticích se jednalo o žáky čtvrtých tříd, kteří si byli prohlédnout kostel sv. Václava. Dozvěděli se tam například něco o významu a symbolice adventního věnce, svíček a jesliček. Připraveno pro ně bylo i zdobení perníkové hvězdy. 

V Jankově a v Olbramovicích beseda v kostele probíhala obdobně, jen jsme pak následně pokračovali s vyráběním vánočního přání přímo ve škole. Zvláštní ocenění si za své úsilí zaslouží žáčci druhé třídy z Jankova. Ti měli s výrobou přání velkou práci, jelikož patřili k nejmladším dětem, pro které byla beseda určena. Úspěšně se však probojovali až k nádherným výtvorům, ze kterých, jak věříme, měli sami radost.

 

Kristýna Němečková 

 

 

Připojená fotogalerie

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Důvěřuj v Hospodina, buď silný. (Ž 27,14)