Roráty a farní snídaně

První rorátní mše bývá navštěvovaná poměrně chudě, ale letos přišlo tmou na roráty při svíčkách asi patnáct věřících. V homilii jsme vyslechli, jak dobré a krásné je odložit hřích. Za doprovodu varhan jsme vyzpívávali adventní radost starobylými písněmi z kancionálů.

Druhé roráty nás navštívilo opět patnáct, ale zvýšil se počet dobrovolníků na kůru - k varhanám přibyli flétnistka a houslista. Dva místní muži s několika sedleckými ženami s jejich doprovodem zazpívali staročeské zpěvy k Panně Marii. 

S blížícími se svátky to nedalo dalším lidem, kteří obvykle mše nenavštěvují - třetí rorátní mše byla početná na návštěvníky i muzikanty. Zpívaly se Benešovské/Svatohorské roráty a bylo co poslouchat. 

Po mších jsme přijali pozvání otce Václava a většina z nás se přišla ohřát na faru. Tradiční snídaně je báječný počin, můžeme se při ní vzájemně ujistit a podpořit v tom, že čas předvánoční není hlavně shon, ale setkávání. Člověka samého se sebou a lidí navzájem. A samozřejmě očekávání příchodu Dítěte - Boha.

Za toto ranní společenství patří díky nejprve páterovi Revendovi, který je motorem takovýchto akcí, a hned po něm všem muzikantům, zpěvákům i příchozím, kteří velmi štědře zásobili stoly dobrotami z domova. A ještě zbylo.

Požehnané Vánoce všem vám!

 

 

Připojená fotogalerie

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Blahoslavený, kdo nežije, jak mu radí bezbožní. (Ž 1,1)